• BEGELEIDING
  • OPVANG
  • WONEN
meer met mensen

Woonbegeleiding

Verblijft u in een van onze voorzieningen? Dan krijgt u woonbegeleiding. Bij de nachtopvang duurt deze begeleiding kort en is gericht op algemene hulpvragen. In intensievere woonvoorzieningen, zoals het Trainingshuis, is de begeleiding gericht op het aanleren van bepaalde vaardigheden. 

Wij bieden de volgende vormen van begeleid wonen:

  • Trainingshuis/Doorstroomhuis
  • Wonen in de Wijk
  • Wonen Extra
  • Kamers met Kansen (Hoorn)

Trainingshuis/Doorstroomhuis

In het Trainingshuis/Doorstroomhuis krijgt u ondersteuning bij het aanleren van vaardigheden om zelfstandig een huishouden te runnen. Denk hierbij aan het aanleren van een gewoon dag- en nachtritme, koken, opruimen en samenleven met anderen. Vooral jongeren die op straat hebben geleefd zitten met hele praktische vragen, zoals ‘Hoe kom ik aan werk en een woning?’ Trajectbegeleiders maken samen met de klant een begeleidingsplan. De nadruk ligt op het ontwikkelen van een toekomstperspectief en op het ontdekken van kwaliteiten en mogelijkheden. 

De begeleiding duurt maximaal 15 weken. Woonbegeleiders trainen de klanten bij de dagelijkse praktische zaken. Ook ondersteunen zij klanten bij het uitvoeren van hun doelen in het begeleidingsplan. Het Trainingshuis/Doorstroomhuis heeft een beperkt aantal plekken. Houdt u rekening met een wachtlijst. 

Waar?

Er zijn Trainingshuizen in Alkmaar (20 plaatsen) en in Hoorn (15 plaatsen) In Den Helder is een Doorstroomhuis (17 plaatsen):

  • In Alkmaar heeft het Trainingshuis douches en toiletten voor gemeenschappelijk gebruik. Moeders met kinderen worden opgevangen in Begeleid Wonen.
  • In Hoorn heeft het Trainingshuis een gemeenschappelijke woonruimte met kinderhoek en een keuken. De douches en toiletten zijn voor gemeenschappelijk gebruik. 
  • In Den Helder heeft elke kamer een eigen wc / douche. Sommige kamers hebben een eigen kookgelegenheid, voor andere is er een gemeenschappelijke keuken.

Voor wie?

Het Trainingshuis/Doorstroomhuis is voor mensen die geregistreerd staan in Noord-Holland Noord en dak- en/of thuisloos zijn of dit dreigen te worden. 

Aanmelden
Instanties kunnen klanten aanmelden bij de 
Centrale Voordeur. Daarnaast moeten klanten zich ook persoonlijk melden. Is er een wachtlijst, dan moeten klanten zich twee keer per week melden.

Wonen in de Wijk

Voor tijdelijke opvang van dakloze klanten hebben wij een aantal woningen ingericht. Woningen met een eigen kamer en met gebruik van een gezamenlijke keuken en sanitaire voorzieningen. Woonbegeleiding in de wijk bieden wij in alle regio’s aan. Als vervolg op het Trainingshuis of als een op zichzelf staand traject. De begeleiding duurt korter en is minder intensief dan in het Trainingshuis. Wonen in de wijk duurt maximaal een jaar. 

Uw woonbegeleider komt elke week langs en begeleidt u om uw doelen en plannen te realiseren. Daarnaast krijgt u bezoek van een trajectbegeleider die samen met u kijkt of het plan dat u opgesteld heeft voor u werkt of dat het plan gewijzigd moet worden. Bij wonen in de wijk gaan wij er vanuit dat u woonvaardigheden zoals koken, wassen en boodschappen doen al bezit. De begeleiding is gericht op het versterken van uw eigen vaardigheden, zoals die in het begeleidingsplan staan. Ook bekijken wij hoe u door uw persoonlijk netwerk geholpen kunt worden. Het uiteindelijke doel is dat u weer volledig zelfstandig kunt wonen. 

Voor wie?
Wonen in de wijk is voor mensen die geregistreerd staan in Noord-Holland Noord en dak- en/of thuisloos zijn of dit dreigen te worden.

Aanmelden
Aanmelden bij de Centrale Voordeur. De aanmelding gebeurt op initiatief van de betrokkene zelf, familie, vrienden of via een hulpverlenende instantie.

Wonen Extra

Voor de groep kwetsbare personen heeft dnoDoen in Den Helder een Doorstroomhuis. In Alkmaar hebben we een aantal woningen die wij Wonen Extra noemen. U bent ‘kwetsbaar’ als u al langdurig hulp krijgt, maar het huidige hulpverleningstraject stagneert of onvoldoende aansluit bij uw problemen. U kunt dan via een Wmo-indicatie in aanmerking komen voor langdurige huisvesting in onze woningen. 

Aanmelden
Als u in aanmerking wilt komen voor Wonen Extra, neem dan contact op met uw huidige of laatst bekende hulpverlener. Deze hulpverlener kan een indicatie aanvragen en u bij ons aanmelden. Een indicatie is noodzakelijk. 

 

Kamers met Kansen

Kamers met Kansen “De Nachtegaal”

Je hebt een doel, je wilt binnen een paar jaar zelfstandige leven en wonen. Op eigen benen staan, alles uit je talenten halen, je school afmaken, werk hebben dat bij je past. Een steuntje in de rug zou lekker zijn om je sprong naar zelfstandigheid te maken. En die hulp kun je krijgen in Hoorn!
In Kamers met Kansen “de Nachtegaal” is er volop aandacht voor hoe je wonen, werken en leren allemaal combineert. De begeleiding heeft, als je het hele traject doorloopt, drie doelen voor ogen. Stabiliseren, doorstromen en participeren.
Om de drie doelen te bereiken krijg je begeleiding van een coach en (extra) individuele hulpverlening waar dat nodig is.

Waar?
Kamers met Kansen “de Nachtegaal” is gevestigd in de wijk Kersenboogerd aan de Nachtegaal 147 t/m 152. Woningcorporatie Intermaris is eigenaar van het pand. Er zijn 24 mooie kamers. Iedere woning heeft een gemeenschappelijke woonkamer, keuken, een toilet en douche waar je gebruik van kunt maken. De gemeenschappelijke woonruimte is ingericht, je kamer kun je naar eigen wens inrichten met natuurlijk je eigen spullen.

Voor wie?
Kamers met Kansen “de Nachtegaal” is er voor iedereen tussen de 18 en 25 jaar die binnen maximaal twee jaar zelfstandig wilt wonen en leven maar die dat zelf nog niet helemaal voor elkaar kan krijgen en die het fijn vindt om begeleid te worden door een coach op het vlak van wonen, leren, werken en ontmoeten. Belangrijk is dat je erg gemotiveerd bent om er het allerbeste van te maken. Dat je je houdt aan de huisregels én de afspraken die worden gemaakt over je begeleiding. Bovendien zijn er voorwaarden waaraan je dient te voldoet om aan het project mee te kunnen doen.

Uitgebreide informatie over Kamers met Kansen "De Nachtegaal".

Aanmelden
Heb je interesse? Neem dan contact op met de Brede Centrale Toegang (BCT), telefoonnummer 088 0125728. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.