• BEGELEIDING
  • OPVANG
  • WONEN
meer met mensen

Wonen Extra

Voor de groep kwetsbare personen heeft dnoDoen in Den Helder een Doorstroomhuis. In Alkmaar hebben we een aantal woningen die wij Wonen Extra noemen. U bent ‘kwetsbaar’ als u al langdurig hulp krijgt, maar het huidige hulpverleningstraject stagneert of onvoldoende aansluit bij uw problemen. U kunt dan via een Wmo-indicatie in aanmerking komen voor langdurige huisvesting in onze woningen. 

Aanmelden
Als u in aanmerking wilt komen voor Wonen Extra, neem dan contact op met uw huidige of laatst bekende hulpverlener. Deze hulpverlener kan een indicatie aanvragen en u bij ons aanmelden. Een indicatie is noodzakelijk.