• BEGELEIDING
  • OPVANG
  • WONEN
meer met mensen

Wonen in de Wijk

Voor tijdelijke opvang van dakloze klanten hebben wij een aantal woningen ingericht. Woningen met een eigen kamer en met gebruik van een gezamenlijke keuken en sanitaire voorzieningen. Woonbegeleiding in de wijk bieden wij in alle regio’s aan. Als vervolg op het Trainingshuis of als een op zichzelf staand traject. De begeleiding duurt korter en is minder intensief dan in het Trainingshuis. Wonen in de wijk duurt maximaal een jaar. 

Uw woonbegeleider komt elke week langs en begeleidt u om uw doelen en plannen te realiseren. Daarnaast krijgt u bezoek van een trajectbegeleider die samen met u kijkt of het plan dat u opgesteld heeft voor u werkt of dat het plan gewijzigd moet worden. Bij wonen in de wijk gaan wij er vanuit dat u woonvaardigheden zoals koken, wassen en boodschappen doen al bezit. De begeleiding is gericht op het versterken van uw eigen vaardigheden, zoals die in het begeleidingsplan staan. Ook bekijken wij hoe u door uw persoonlijk netwerk geholpen kunt worden. Het uiteindelijke doel is dat u weer volledig zelfstandig kunt wonen. 

Voor wie?
Wonen in de wijk is voor mensen die geregistreerd staan in Noord-Holland Noord en dak- en/of thuisloos zijn of dit dreigen te worden.

Aanmelden
Aanmelden bij de Centrale Voordeur. De aanmelding gebeurt op initiatief van de betrokkene zelf, familie, vrienden of via een hulpverlenende instantie.