• BEGELEIDING
  • OPVANG
  • WONEN
meer met mensen

dnoDoen biedt hulp op maat

Iedereen is verschillend. Daarom bieden wij hulp op maat. Zo kort mogelijk, maar zolang als het nodig is. We stimuleren mensen om zoveel mogelijk zelf de draad van het leven op te pakken, als het kan samen met familie, vrienden en bekenden. In overleg met u bepalen we samen waar we aan gaan werken. 

Duidelijkheid is één van onze kernwaarden. Als een client in de opvang wordt opgenomen krijgt deze een vast contactpersoon/trajectbegeleider.De trajectbegeleider biedt ondersteuning op de plek waar u dat nodig heeft en zolang het nodig is. Ook als u zelfstandig verder gaat.

Samen met u brengt de trajectbegeleider uw situatie in kaart. Ook maakt u samen een plan. In het plan staan doelen waar u aan wilt werken. Denk bijvoorbeeld aan leren koken, regelen van geldzaken, omgaan met verslaving, zoeken van een zinvolle dagbesteding en huisvesting. Verblijft u in een opvangvoorziening? Dan krijgt u bij praktische zaken bovendien ondersteuning van een woonbegeleider.