• BEGELEIDING
  • OPVANG
  • WONEN
meer met mensen

dnoDoen werkt samen

Wij werken nauw samen met andere organisaties die u hulp (kunnen) bieden. Bijvoorbeeld organisaties voor verslavingszorg, geestelijke gezondheidszorg of jeugdzorg. In de praktijk blijkt namelijk vaak dat er meer mensen bij uw problemen betrokken zijn. Gezamenlijk kunnen wij uw problemen beter aanpakken dan ieder voor zich.  

Heeft u ondersteuning van onze collega-instellingen nodig? Dan kan de trajectbegeleider u hierbij helpen. Bij het bepalen van de duur van de begeleiding en eventueel het verblijf, kijken wij goed naar uw wensen en mogelijkheden.