• BEGELEIDING
  • OPVANG
  • WONEN
meer met mensen

Intensief overleg in West-Friesland leidt tot resultaat. 100 uitstroomwoningen per jaar!

23-07-2018

De woningmarkt stagneert, de opvang raakt vol met gezinnen en personen die niet kunnen uitstromen als ze daar aan toe zijn. De wachtlijsten voor instroom groeien.
In Hoorn is er nu, na ruim een half jaar intensief overleg tussen zorgverleners zoals dnoDoen en woningcorporaties uit West-Friesland, overeenstemming bereikt over de beschikbaarheid van uitstroomwoningen voor opvang en beschermd wonen.  Er komen, in eerste instantie als pilotproject voor 2 jaar, 100 woningen per jaar beschikbaar, waarvan de helft vanuit de regio. Wij blijven de cliënten begeleiden tot deze stabiel in het nieuwe huis wonen!