• BEGELEIDING
  • OPVANG
  • WONEN
meer met mensen

Kernwaarden van dnoDoen

We zijn duidelijk. DnoDoen werkt altijd met een duidelijk doel voor ogen en aan de hand van bewezen methoden. We maken afspraken over wat we willen bereiken en hoe. Over wat we wel en wat we niet doen. Die afspraken komen we na. Anderen weten wat ze van ons mogen verwachten. We weten wat anderen van ons verwachten en spelen daar zo goed mogelijk op in. 

We willen verder komen. Bij DnoDoen geloven we dat ieder mens zich kan en wil verbeteren. We helpen de ander om verder te komen en om nog meer uit zichzelf te halen. Ook zijn wij zelf bereid te veranderen en te groeien. Waar nodig verleggen we grenzen. We wachten niet af, maar nemen onze verantwoordelijkheid. Zijn er nieuwe vragen, dan zoeken we actief naar oplossingen. We zijn deskundig en professioneel en onderhouden onze kennis goed.

We zijn enthousiast. We tonen lef, zijn zichtbaar en echt. Wij zijn oprecht begaan met hen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. We voelen passie en trots voor ons werk en stralen dat uit. DnoDoen investeert in goede relaties met cliënten, familie, collega's en samenwerkingspartners, maar altijd binnen professionele grenzen. We komen met ideeën hoe het anders of beter kan. We helpen elkaar, maar durven ook zelf om hulp te vragen. 

We zijn klantgericht. We zijn vriendelijk en hartelijk. Bij DnoDoen stellen we de ander op zijn gemak, nemen de tijd om te luisteren en vragen als het nodig is door. Ieder mens is uniek. We bieden dus zorg op maat. Een antwoord kan nieuwe vragen oproepen. Daar spelen we attent op in. We tonen respect voor de ander. Voor zijn persoon, leven en privacy. We laten mensen in hun waarde, zijn eerlijk en rechtvaardig. Onze hulp is laagdrempelig en goed bereikbaar.