• BEGELEIDING
  • OPVANG
  • WONEN
meer met mensen

Hoorn

 

Scheerder 4 
1625 VA  Hoorn
Geopend ma t/m vrij 9:00-17:30 uur


Aanmelden via Regionale Toegang. Mailen naar regionaletoegang@hoorn.nl en bellen naar 0229-252001.

Kamers met kansen

Nachtegaal 147
1628 DJ Hoorn
T:  0229 760 270