• BEGELEIDING
  • OPVANG
  • WONEN
meer met mensen

Hoorn

 

Scheerder 4 
1625 VA  Hoorn
Geopend ma t/m vrij 9:00-17:30 uur


Aanmelden via Regionale Toegang. Mailen naar regionaletoegang@hoorn.nl en bellen naar 0229-252001. Bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 uur - 13:00 uur.

Kamers met kansen

Nachtegaal 147
1628 DJ Hoorn
kamersmetkansen@dnodoen.nl