• BEGELEIDING
  • OPVANG
  • WONEN
meer met mensen

Missie en visie van dnoDoen

Meer met mensen. Wij geloven dat ieder mens zich kan en wil verbeteren. Ook mensen die kwetsbaar zijn en die het zonder dak of thuis moeten stellen, hebben recht op een volwaardige plek in onze maatschappij. Juist voor deze mensen willen we er zijn. Wij willen hen helpen hun leven zo goed mogelijk op te pakken en mee te doen. Mensen uitdagen meer uit zichzelf te halen. Dat is wat wij doen. 

Begeleiding, opvang en wonen Wij helpen mensen die door complexe problemen dak- of thuisloos zijn of dit dreigen te worden. Met opvang, begeleiding en woonondersteuning. Als dat nodig is, bieden wij mensen een veilige plek in een van onze woonvoorzieningen. Wij bieden hulp op maat. Zo kort mogelijk, maar zolang als nodig is. Wij stimuleren de kracht en zelfredzaamheid van mensen en hun netwerk van familie, vrienden en bekenden. Ook werken wij nauw samen met organisaties voor wonen, welzijn en zorg.