• BEGELEIDING
  • OPVANG
  • WONEN
meer met mensen

Wat doet dnoDoen?

dnoDoen biedt (woon)begeleiding aan personen die dak- of thuisloos zijn of dreigen te worden of die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig te wonen. Ook begeleiden we zorgwekkende zorgmijders naar passende zorg. Meer in het bijzonder richten we ons op personen die:

  • door sociale omstandigheden dakloos worden;
  • zelfstandig wonen, maar wegens huurschulden of door overlastgevend gedrag uitgezet worden;
  • kampen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen en/of een verstandelijke handicap hebben, die wel huisvesting wensen en hulpverlening van dnoDoen accepteren;
  • zwerfjongeren;
  • dak- en thuislozen die een zwervend bestaan leiden en
  • personen bij wie met preventieve hulpverlening problemen voorkomen kunnen worden.

Met ons aanbod willen we de eigen kracht en zelfredzaamheid van mensen en hun netwerk van familie, vrienden en bekenden stimuleren. Zo zorgen wij ervoor dat ze op een prettige wijze kunnen wonen.