• BEGELEIDING
  • OPVANG
  • WONEN
meer met mensen

Over dnoDoen

Wij zijn dnoDoen. Een maatschappelijke opvanginstelling met vestigingen in Alkmaar, Den Helder, Hoorn en Zaandam. We zijn onderdeel van de professionele hulpverleningsketen. We vangen kwetsbare mensen kortdurend op en begeleiden ze naar een nieuwe start in hun leven. Als het nodig is, verwijzen we mensen door naar een tweedelijns zorginstelling.  

dnoDoen is een AWBZ-instelling met een HKZ-keurmerk. We hebben erkenning voor de functies: Behandeling, Begeleiding en Verblijf.

We werken met gekwalificeerde en gediplomeerde medewerkers op MBO- en HBO-niveau gespecialiseerd in (crisis)hulpverlening en opvang. Bovendien beschikken zij over een uitgebreid netwerk. Hun coördinerende en begeleidende taken in de crisishulpverlening en hun reeds bestaande samenwerking met ketenpartners in de zorg, zorgen ervoor dat medewerkers van dnoDoen op een gewenste wijze uitvoering kunnen geven aan de verwezenlijking van de doelstellingen van klanten.