• BEGELEIDING
  • OPVANG
  • WONEN
meer met mensen

Trajectbegeleiding

U kunt zich aanmelden voor een traject. Wanneer het traject start wordt u begeleid door een trajectbegeleider. De trajectbegeleider bespreekt samen met u uw situatie en maakt een begeleidingsplan. Doel is u te helpen weer zo zelfstandig mogelijk uw leven te leiden. Ook kunt u samen met uw trajectbegeleider andere persoonlijke doelen. Denk hierbij aan opnieuw contact leggen met uw ouders, omgaan met sombere gedachten, meedenken over en ondersteuning bij uw carrièrewensen. Bij lange trajecten heeft u vaak contact met de trajectbegeleider. Met haar of hem houdt u contact, ook als u overstapt van de ene opvangvorm naar de andere en te maken krijgt met verschillende woonbegeleiders.  

Aanmelding
Aanmelding gebeurt op uw eigen initiatief, door familie, vrienden of door een hulpverlenende instantie. Iedere jongere krijgt een gesprek en eventueel een doorverwijzing of concrete tips. Als een jongere voor langdurige trajectbegeleiding in aanmerking wil komen, is er mogelijk een wachtlijst. Jongeren met acute dakloosheid en zware problematiek gaan voor.

Centrale Voordeur

Indien u geen onderdak meer heeft of op korte termijn uw onderdak verliest, dan kunt u zich aanmelden bij de Centrale Voordeur. Na de aanmelding volgt zo spoedig mogelijk een intakegesprek. Daarna krijgt u een trajectbegeleider toegewezen. Deze trajectbegeleider begeleidt u zolang u hulp krijgt van dnoDoen. Ook bekijken wij samen met u voor welke tijdelijke verblijfsvorm u in aanmerking komt. U kunt worden opgevangen in een woning in een wijk of in het trainingshuis. Voor het verblijf wordt een eigen bijdrage in rekening gebracht.

Wie meldt aan?
Aanmelding gebeurt op uw eigen initiatief, door familie, vrienden of door een hulpverlenende instantie. 

Waar aanmelden?
Als u in de regio Noord-Kennemerland staat ingeschreven, meldt u zich in Alkmaar. Staat u in de regio West-Friesland ingeschreven, dan meldt u zich in Hoorn. Wie in de Kop van Noord-Holland staat ingeschreven, meldt zich in Den Helder. 

Alkmaar
Adres: Helderseweg 8A1, T 072 514 29 60
Loket dagelijks geopend voor persoonlijk contact tussen 09:00 uur - 15:00 uur. Telefonisch tot 17:00 uur

Den Helder
Adres: Binnenhaven 2, T 0223 61 89 15
Loket dagelijks geopend voor persoonlijk contact van 09:00 uur - 13:00 uur. Telefonisch ook tot 13:00 uur.

Hoorn
Regionaletoegang@hoorn.nl  of T 0229-252001 Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur - 13.00 uur.

In noodgevallen is dnoDoen 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Kampt u met acute psychiatrische problemen of een ernstige verslaving, dan kunnen wij van de hulpverlening afzien.