Housing First West-Friesland

Traditioneel gezien werd in de opvang gedacht dat mensen die dakloos zijn eerst in opvang of 24-uurs voorziening moest verblijven voor hij of zij in aanmerking kwam voor een eigen woning.

​​In Amerika is een ander model ontwikkeld die uitgaat van een andere route; eerst zorgen voor een woning en daarna begeleiding en ondersteuning bieden bij het persoonlijke herstelproces.

Het idee hierachter is dat iemand niet meer hoeft te overleven maar op een veilige plek kan werken aan de problematiek. Men zou meer gemotiveerd zijn om met hun problematiek aan de slag te gaan vanuit deze positie dan wanneer zij nog in de hopeloosheid van het dakloze bestaan leven. Het geeft meer keuze vrijheid.

Housing First Nederland streeft ernaar om dak- en thuisloosheid voorgoed te beëindigen. Iedereen krijgt de kans op een (t)huis, met de juiste ondersteuning om dit te behouden, in een buurt waarin mensen elkaar accepteren.

Housing First richt zich op langdurig of herhaaldelijk dakloze mensen met een intensieve hulpvraag. Er kan sprake zijn van psychische problemen, problematisch met drank- en drugsgebruik en een slechte lichamelijke gezondheid. Vaak gaat het om een combinatie van deze factoren.

Housing First in West-Friesland wordt aangeboden in samenwerking met de samenwerkingspartners het Leger des Heils en Leviaan.

Voor Housing First is het niet mogelijk om je aan te melden. Mocht je meer informatie willen kan je contact opnemen met de Regionale Toegang van West Friesland.