Voorzieningen Den Helder

In Den Helder biedt dnoDoen verschillende accommodaties aan. Hieronder lees je welke voorzieningen we hebben. 

 

Doorstroomhuis

Het Doorstroomhuis in Den Helder biedt begeleiding aan mensen die door verschillende omstandigheden tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen. De reden van het niet zelfstandig kunnen wonen kan te maken hebben met psychosociale problematiek van de cliënt en met het ontbreken van de vaardigheden of motivatie. Daarnaast kampen cliënten dikwijls met problemen op het gebied van verslaving, psychiatrie en/of verstandelijke beperking of een combinatie hiervan. Een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor de cliënt is een belangrijk streven in de begeleiding.

Bij het Doorstroomhuis ligt de nadruk op het ontwikkelen, vergroten en behouden van vaardigheden. Het Doorstroomhuis wordt ingezet wanneer de vaardigheden die noodzakelijk zijn om zelfstandig te wonen nog aangeleerd moeten worden, hierbij valt te denken aan vaardigheden als: boodschappen doen, schoonmaken, koken en dergelijke.

In het Doorstroomhuis werk je aan de basisvaardigheden voor zelfstandig wonen en leven. Het streven is om de begeleiding niet langer te laten duren dan noodzakelijk en doorstroom naar een meer zelfstandige plek zo snel mogelijk in te zetten.

Wanneer je woont in het Doorstroomhuis betaal je een eigen bijdrage. De gemeente bepaalt de hoogte van deze eigen bijdrage.

In een woning verblijven meerdere cliënten of gezinnen. De woningen zijn voorzien van een eigen slaapruimte.

De douche, keuken en toilet worden gedeeld met de andere cliënten die ook in de woning verblijven.

Wonen in de Wijk

Wonen in de Wijk is bedoeld voor personen die vanwege psychische problematiek er niet in slagen om zelfstandig te wonen.

Bij dnoDoen werken we vanuit de Krachtwerk methode, waarbij de visie is de eigen kracht en zelfredzaamheid van de cliënt te versterken met sociale netwerk van familie, vrienden en kennissen.

Voor tijdelijke opvang hebben wij een aantal woningen ingericht. Woningen met een eigen kamer en met gebruik van een gezamenlijke keuken en sanitaire voorzieningen.

Woonbegeleiding in de Wijk bieden wij aan als vervolg op het Doorstroomhuis of als een op zichzelf staand traject. De begeleiding duurt korter en is minder intensief dan in het Doorstroomhuis. Wonen in de wijk duurt maximaal een jaar. 

Jouw woonbegeleider komt elke week langs en begeleidt je om jouw doelen en plannen te realiseren. Daarnaast krijg je bezoek van een trajectbegeleider die samen met jou kijkt of het plan dat jullie hebben opgesteld werkt of dat het plan gewijzigd moet worden. Bij Wonen in de Wijk gaan wij er vanuit dat je woonvaardigheden zoals koken, wassen en boodschappen doen al bezit. De begeleiding is gericht op het versterken van jouw eigen vaardigheden. Ook bekijken wij hoe je door jouw persoonlijk netwerk geholpen kunt worden. Het uiteindelijke doel is dat je weer volledig zelfstandig kunt wonen. 

Aanmelden
De aanmelding gebeurt op initiatief van de betrokkene zelf, familie, vrienden of via een hulpverlenende instantie. 

Aanmelden gaat via de Centrale Toegang.

Jongeren 18+

In Den Helder hebben wij aantal zelfstandige woonplekken voor jongeren met lichte begeleiding in de wijk.

Er wordt gezamenlijk met de begeleiding gewerkt aan de doelen van de jongeren en inzet op positieve uitstroom al dan niet met begeleiding. Jouw woonbegeleider komt elke week langs en begeleidt je om jouw doelen en plannen te realiseren.

Daarnaast krijg je bezoek van een trajectbegeleider die samen met jou kijkt of het plan dat jullie hebben opgesteld werkt of dat het plan gewijzigd moet worden.

De begeleiding is gericht op het versterken van jouw eigen vaardigheden. Ook bekijken wij hoe je door jouw persoonlijk netwerk geholpen kunt worden. Het uiteindelijke doel is dat je weer volledig zelfstandig kunt wonen.