• BEGELEIDING
 • OPVANG
 • WONEN
meer met mensen

dnoDoen werkt samen

dnoDoen werkt samen met gemeenten, zorginstellingen, woningbouwcorporaties en andere maatschappelijke organisaties aan een optimale hulpverlening voor cliënten. Dit betekent dat wij ons aanbod afstemmen op dat van andere instellingen voor zorg- en hulpverlening. Zij doen hetzelfde met hun aanbod. Om dat voor elkaar te krijgen, hebben wij de volgende samenwerkingsovereenkomsten gesloten:

 • dnoDoen werkt samen met de ketenpartners in Veilig Thuis. Hierbij begeleiden wij cliënten in te nemen stappen naar de hulpverlening. We verstrekken informatie aan verwijzers en wijzen cliënten preventief door naar de hulpverlenende instanties;
 • dnoDoen heeft samen met de ketenpartners (o.a. MEE de Wering en Stichting Parlan) in  Noord-Kennemerland een convenant ondertekend gericht op opvang en begeleiding van zwerfjongeren.
 • dnoDoen werkt samen met GGD Hollands Noorden en GZZ Noord-Holland-Noord bij het toeleiden van kwetsbare doelgroepen naar zorg.
 • dnoDoen is lid van Sociaal Werk Nederland en Valente. 
 • dnoDoen werkt samen met de Academische Werkplaats Impuls onderdeel van het RadboudUMC Nijmegen aan kennisontwikkeling en innovatie van de maatschappelijke zorg. 
 • dnoDoen werkt samen met volkshuisvester Intermaris uit Hoorn bij het uivoeren van het tweedekansbeleid ter voorkoming van huisuitzetting.
 • dnoDoen werkt samen met woningbouwvereniging Woonwaard uit Alkmaar. betreffende innovatieve oplossingen voor huisvesting;
 • dnoDoen werkt samen met woningbouwcoöperatie Woningstichting Den Helder en woningbouwvereniging Woontij uit Den Helder, betreffende het laatstekansbeleid ter voorkoming van huisuitzetting. 
 • dnoDoen werkt samen met de Veiligheidshuizen in de regio Noord-Holland Noord.en heeft daarvoor een convenant afgesloten;
 • dnoDoen neemt deel in de Regionale Toegang in Hoorn en werkt samen met GGD Hollands Noorden en het Leger des Heils voor de toeleiding van kwetsbare burgers naar de maatschappelijke opvang;
 • dnoDoen werkt in uiteenlopende situaties samen met politie en reclassering (o.a. Surplus woningen)
 • dnoDoen werkt samen met sociale wijkteams in Hoorn en Zaanstad;
 • dnoDoen neemt deel aan het Bondgenootschap Geletterdheid Kennemerwaard. Samen met overheden, maatschappelijke organisaties, taalaanbieders en bedrijven zetten wij ons in om laaggeletterdheid te voorkomen en te verminderen. 

Betrokken ketenpartners in de hulpverlening