Beschermd Wonen

Beschermd Wonen is bedoeld voor mensen die vanwege psychische of psychosociale problematiek er (tijdelijk) niet in slagen om zelfstandig te wonen. Beschermd Wonen biedt een plek waar dagelijkse ondersteuning aanwezig is die zich richt op het stabiliseren van de situatie, het voorkomen van een terugval, het aanleren van vaardigheden en biedt praktische ondersteuning.

De begeleiding is erg intensief en ondersteunend van aard. Het verblijf duurt maximaal 3 jaar. Het doel is om zelfstandig te kunnen wonen en doorstromen naar een eigen woning.

Nazorg kan geboden worden door een beschermd thuis indicatie of een ambulant traject. Om voor Beschermd Wonen in aanmerking te komen moet er vanuit de gemeente een beschermd wonen indicatie zijn afgegeven.

Aanmelden
Als je in aanmerking wilt komen voor Beschermd Wonen, neem dan contact op met jouw huidige of laatst bekende hulpverlener. Deze hulpverlener kan een indicatie aanvragen en jou bij ons aanmelden. Een indicatie is noodzakelijk. Aanmelden gaat via de Centrale Toegang Alkmaar