Wij zijn dnoDoen

Wij zijn dnoDoen. Een maatschappelijke opvanginstelling met vestigingen in Alkmaar, Den Helder, Hoorn en Zaandam. We zijn onderdeel van de professionele hulpverleningsketen. We vangen kwetsbare mensen kortdurend op en begeleiden ze naar een nieuwe start in hun leven.   

We bieden (woon)begeleiding aan personen die dak- of thuisloos zijn of dreigen te worden. Ook bieden we (woon)begeleiding  aan personen die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig te wonen. Daarnaast begeleiden we zorgwekkende zorgmijders naar passende zorg. Meer in het bijzonder richten we ons op personen die:

  • door sociale omstandigheden dakloos worden.
  • zelfstandig wonen, maar wegens huurschulden of door overlastgevend gedrag uitgezet worden.
  • kampen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen en/of een verstandelijke handicap hebben, die wel huisvesting wensen en hulpverlening van dnoDoen accepteren.
  • jongeren die een zwervend bestaan leiden.
  • dak- en thuislozen die een zwervend bestaan leiden.
  • personen bij wie met preventieve hulpverlening problemen voorkomen kunnen worden.

Met ons aanbod willen we de eigen kracht en zelfredzaamheid van mensen en hun netwerk van familie, vrienden en bekenden stimuleren. Zo zorgen wij ervoor dat ze op een prettige wijze kunnen wonen. Als het nodig is, verwijzen we mensen door naar een tweedelijns zorginstelling.

We zijn een AWBZ-instelling met een HKZ-keurmerk. We hebben erkenning voor de functies: Behandeling, Begeleiding en Verblijf.

We werken met gekwalificeerde en gediplomeerde medewerkers op MBO- en HBO-niveau gespecialiseerd in (crisis)hulpverlening en opvang. Bovendien beschikken zij over een uitgebreid netwerk. Hun coördinerende en begeleidende taken in de crisishulpverlening en hun reeds bestaande samenwerking met ketenpartners in de zorg, zorgen ervoor dat medewerkers van dnoDoen op een gewenste wijze uitvoering kunnen geven aan de verwezenlijking van de doelstellingen van klanten.