Kwaliteit, certificering, klachten

Kwaliteitszorg

dnoDoen is vanaf 2010 in het bezit van het HKZ-keurmerk. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Een organisatie met dit keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening. dnoDoen was één van de eerste maatschappelijke opvanginstellingen die door de certificeerder DEKRA werd gecertificeerd.  
Voor de uitvoering van het kwaliteitsbeleid gebruikt dnoDoen het certificeringsprofiel van de maatschappelijke opvang. Wij voeren de ‘Plan Do Check Act’ cyclus door die door de HKZ is voorgeschreven.

Academische Werkplaats Impuls

dnoDoen is aangesloten bij Academische Werkplaats Impuls (onderdeel van het RadboudUMC Nijmegen).  In de Academische werkplaats Impuls (AW Impuls) werken praktijk en wetenschap samen aan kennisontwikkeling en innovatie van de maatschappelijke zorg. Uniek aan de werkplaats is de diversiteit van de partners; het betreft een gemeente, de verslavingszorg, RIBW, maatschappelijke opvang,  welzijnsorganisatie en innovatieve platforms, o.a. voor  woningbouwcorporaties en voor ervaringsdeskundigheid. AW Impuls versterkt de maatschappelijke zorg voor mensen in achterstandssituaties o.a. door het ontwikkelen, delen en benutten van wetenschappelijke, professionele en ervaringskennis over participatie en zelfregie en over welke interventies en steunstructuren in de leefwereld van mensen daarvoor nodig zijn.

NVVK Branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren

dnoDoen is per 1 november 2019 toegelaten als lid van de NVVK. Dit betekent dat wij voldoen aan de onderstaande eisen:

  • de schuldhulpverlening wordt uitgevoerd conform de wettelijke bepaling gesteld in art 47 en 48 van de Wet op Consumentenkrediet en art. 3.5 van de Wet op het financieel toezicht;
  • NVVK-leden conformeren zich aan de Gedragscodes en modules van de NVVK;
  • er is sprake van een continue bedrijfsvoering

Gecertificeerd leerbedrijf

Ook zijn wij een gecertificeerd leerbedrijf.

afbeelding Erkend leerbedrijf SBB

Klachten

Wij streven naar optimale zorg voor onze cliënten. Toch kunnen zich situaties voordoen waarover u als cliënt niet tevreden bent. In dat geval horen wij het graag. Wij helpen misverstanden graag uit de weg en misschien is uw kritiek wel een aanknopingspunt om onze dienstverlening verder te verbeteren.


Het is onze ervaring dat een gesprek met de verantwoordelijke medewerker, de snelste en eenvoudigste manier is om een probleem op te lossen. Mocht u er toch samen niet uitkomen dan lukt dit misschien wel in een gesprek met de direct-leidinggevende. Wanneer dit gesprek niet tot een gewenste oplossing leidt dan verwijzen wij u naar ons klachtenreglement. Dit reglement vindt u op deze pagina