Begeleiding Zaanstad

Trajectbegeleiding

Wanneer je doorverwezen bent vanuit het Wijkteam krijg je een intakegesprek met een trajectbegeleider. Met de trajectbegeleider bespreek je samen jouw situatie en maken jullie een begeleidingsplan. Het doel is je te helpen weer zo zelfstandig mogelijk jouw leven te leiden. Ook kun je samen met de trajectbegeleider andere persoonlijke doelen aanpakken. Denk hierbij aan opnieuw contact leggen met jouw ouders, omgaan met sombere gedachten, meedenken over en ondersteuning bij jouw carrièrewensen. Bij lange trajecten heb je vaak contact met de trajectbegeleider. Met haar of hem houdt je contact, ook als je overstapt van de ene opvangvorm naar de andere en te maken krijgt met verschillende woonbegeleiders.

Woonbegeleiding

Verblijf je in één van onze voorzieningen? Dan krijg je naast de trajectbegeleiding ook woonbegeleiding. De begeleiding is gericht op het versterken van jouw eigen vaardigheden. Daarnaast bekijken wij hoe je door jouw persoonlijk netwerk geholpen kunt worden. Het uiteindelijke doel is dat je weer volledig zelfstandig kunt wonen. 

 

Financiële begeleiding

Wanneer je moeite hebt met de financiën kan een budgetconsulent je helpen. In de eerste contacten maken wij samen een overzicht van de maandelijkse inkomsten, uitgaven en schulden. Ook wordt bekeken of de voorliggende voorzieningen zoals diverse minimaregelingen aangevraagd kunnen worden.

Daarna ga je samen met de budgetconsulent een plan van aanpak maken. Wat is de oorzaak van het ontstaan van de schulden? Hoe gaan we dit aanpakken? Samen gaan wij proberen om betalingsregelingen te treffen voor de openstaande schulden.

Als de schuldenlast zodanig hoog is, dan begeleiden wij je naar een schuldhulpverleningstraject.

Bij dnoDoen voeren wij ook budgetbeheer uit. Dit houdt in dat wij een beheerrekening kunnen openen, de vaste lasten betalen en betalingsregelingen treffen voor schulden. Wat overblijft wordt overgemaakt aan cliënt. Dit kan in de vorm van leefgeld per week zijn.

Wij werken volgens de richtlijnen en kwaliteitseisen van de NVVK en worden hierop om de 3 jaar getoetst.

Ervaringsdeskundige

Soms kan het helpen om te praten met iemand die hetzelfde als jou heeft meegemaakt. Bij dnoDoen hebben we twee ervaringsdeskundigen die voor je klaar staan in Alkmaar. Zij ondersteunen je waar nodig.