Klachten

Klachten

Wij streven naar optimale zorg voor onze cliënten. Toch kunnen zich situaties voordoen waarover je als cliënt niet tevreden bent. In dat geval horen wij het graag. Wij helpen misverstanden graag uit de weg en misschien is jouw kritiek wel een aanknopingspunt om onze dienstverlening verder te verbeteren.


Het is onze ervaring dat een gesprek met de verantwoordelijke medewerker, de snelste en eenvoudigste manier is om een probleem op te lossen. Mocht je er toch samen niet uitkomen dan lukt dit misschien wel in een gesprek met de direct-leidinggevende. Wanneer dit gesprek niet tot een gewenste oplossing leidt dan verwijzen wij je naar ons klachtenreglement. Dit reglement vindt je op deze pagina

Tevens is het mogelijk om contact op te nemen met de Cliënt Vertrouwenspersoon.

Remko Trompetter is Cliënt Vertrouwenspersoon. Hij is niet in dienst van dnoDoen, maar van het LSR (landelijk steunpunt medezeggenschap).

Je kunt bij hem terecht als je onvrede of een klacht hebt over de hulpverlening en/of begeleiding van dnoDoen.

Hij kan je ondersteunen:

  • bij het verwoorden van je onvrede of klacht
  • bij het gesprek met je begeleider(s) over je onvrede of klacht
  • bij het bespreken van je onvrede met de organisatie
  • in het proces om tot een constructieve oplossing te komen
  • bij het achterhalen van informatie die bij kan dragen aan een oplossing
  • bij het helder krijgen van je eigen mogelijkheden
  • bij het indienen van een klacht en de klachtbehandeling.

Remko praat niet namens jou. Hij praat niet óver jou als je er niet bij bent.

Hij verwijst, zo nodig, naar de geldende klachtenprocedure. Zijn contactgegevens zijn te vinden op deze pagina