• BEGELEIDING
 • OPVANG
 • WONEN
meer met mensen

De organisatie van dnoDoen

dnoDoen helpt kwetsbare mensen die door complexe problemen niet meer thuis wonen, dakloos zijn of dat dreigen te worden. Met begeleiding, opvang en woonondersteuning. Als dat nodig is, bieden wij een veilige plek in een van onze woonvoorzieningen. 

Bestuur en toezicht
De rechtspersoon dnoDoen is een stichting voor begeleiding, opvang en wonen. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de directeur-bestuurder. De raad van toezicht is het toezichthoudende orgaan. Van zowel de bestuurder als de raad van toezicht zijn de taken en verantwoordelijkheden beschreven in een reglement. De Raad van Toezicht is bereikbaar via de voorzitter mevrouw L. Franken (liafranken@gmail.com

Voorzieningen
Ons werkgebied is Noord-Holland Noord. Er zijn vestigingen in de centrumgemeenten Alkmaar, Hoorn, Den Helder en Zaanstad. In de regio’s Noord-Kennemerland, West-Friesland en de Kop van Noord-Holland biedt dnoDoen maatschappelijke opvang. In Noord-Kennemerland organiseert dnoDoen naast Nachtopvang, Trainingshuis, Begeleid Wonen en Wonen Extra ook Briefadressen en een woonproject van vijf woningen voor zwerfjongeren (Take Off). In de Kop van Noord-Holland kunnen cliënten naast de Nachtopvang en het Doorstroomhuis in Begeleid Wonen voor een aantal (kamers in) doorstroomwoningen.

Organisatie hulpverlening
De voorzieningen hebben elk een eigen hulpverlenend team, aangestuurd door een teammanager. Het bedrijfsbureau, waarin de ondersteunende diensten zijn ondergebracht, wordt aangestuurd door de teamleider bedrijfsbureau. Daarnaast is er voor de borging van de inhoudelijke kwaliteit van de hulpverlening een hoofd hulpverlening. De hoofd hulpverlening en de overige managers zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en vormen samen met de directeur-bestuurder het managementteam.

Financiering
dnoDoen wordt voor een groot deel gefinancierd door de centrumgemeentes Alkmaar, Hoorn, Den Helder en Zaanstad. Daarnaast hebben wij een toelating vanuit de Wet Toelatingen Zorginstellingen (WTZI) voor ondersteunende begeleiding. Sinds december 2010 heeft dnoDoen ook een toelating voor de functie Verblijf. In Alkmaar is een eerste project Wonen Extra gerealiseerd met zes beschermde woonvoorzieningen voor 12 cliënten.

ANBI status
dnoDoen heeft een ANBI status bekend onder nr. 812186679. De tenaamstelling is: dnoDoen begeleiding, opvang, wonen.  Meer informatie over ANBI-status van dnoDoen.

Kamer van Koophandel
Wij staan bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 37 10 55 29.

 

Campagne Verder komen, méér doen! Opvang Den Helder Doe mee!

Doorstroom in de maatschappelijke opvang in de Kop van Noord-Holland                                                                                                                                                               

Huidige stand van zaken

Het Doorstroomhuis is op 14 november 2016 gestart.
Op 15 maart 2017 vieren wij de officiele opening. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.

Nieuws:

Leerlingen van de basisschool Koningin Juliana hebben kunstwerken aangeleverd voor de nachtopvang. Lees het verslag.

Grip op je leven krijgen

26 juli: Groen licht: verbouwing in volle gang!

dnoDoen start voor de Kop van Noord-Holland met een nieuwe aanpak van de Nachtopvang, het Doorstroomhuis en Begeleid Wonen in de wijken van de stad in Den Helder.  Mensen stromen door en zorgen zo snel mogelijk weer voor zichzelf. Daar willen wij klaar voor zijn in 2016 en daar hebben wij uw hulp bij nodig! Dankzij een mooie samenwerking met de Helderse Uitdaging, Woningstichting Den Helder, de Helderse Ondernemersverenigingen, Fondsen en de gemeenschap van Den Helder en omstreken, hebben we kunnen beginnen met de verbouwing en inrichting van het nieuwe Doorstroomhuis en de Nachtopvang.

Foto's van de verbouwing juli 2016 

Verbouwing Den Helder
 

 

 

Verbouwing Den Helder

Verbouwing Den Helder Verbouwing Den Helder

Dit kan niet meer:

 • 40 bewoners in 18 kamers
 • bewoners en passanten bij elkaar, psychiatrische cliënten, verslaafden, zwerfjongeren, zwangere jongere vrouwen en mensen met voornamelijk schuldenproblemen in één opvang
 • 24-uurs zorg met catering en onvoldoende doorstroommogelijkheid

Zo kan het in 2016:

Ieder individu of gezin krijgt een sober ingerichte kamer met (soms gedeeld) gebruik van kookfaciliteiten, douche en toilet. 

 • wie zich aanmeldt en zelfstandig genoeg is krijgt Begeleid Wonen en een kamer in de stad in een woning die dnoDoen beheert. 
 • wie intensievere begeleiding nodig heeft stroomt eerst in, in het Doorstroomhuis. sommige  mensen overbruggen we naar andere instellingen.
 • wij geven nazorg op de zelfstandige woonplek.
 • voor mensen die nu écht geen verantwoordelijkheid willen of kunnen dragen, richten wij een laagdrempelige Nachtopvang in. 

Het uiteindelijke doel is dat onze cliënten zó zelfredzaam worden dat zij weer helemaal zonder onze ondersteuning kunnen leven. 

In de zomer van 2016 wordt ons pand verbouwd. Gepland is dat begin november de Nachtopvang en het Doorstroomhuis zullen openen. Tijdens de verbouwing gaat de opvang gewoon door. 

Mooie portretten van onze cliënten


Wij hebben nog steeds geld, goederen en diensten nodig!

Wij willen meer mensen ondersteunen en zorgen voor snellere doorstroom naar zelfstandigheid. Het huidige pand in Den Helder moet ingrijpend aangepast  en opnieuw ingericht worden evenals de vijf nieuw te verkrijgen woningen voor Begeleid Wonen in de stad. Voor de verbouwing en inrichting van de panden hebben we totaal bijna € 500.000,- nodig. Hieronder ziet u wat al is bijgedragen.  (stand 26 juli 2016)
De thermometer staat nu op 92,6%

Stand project Verder komen meer doen!

De investeerders

 •   € 130.000,- voor de verbouwing tot Nachtopvang.
 •  € 90.000,- voor de verbouwing van het Doorstroomhuis
 • draagt  €70.000,- bij aan de totaalkosten.

Fondsen

 •  €  1.000,-
 •   € 25.000,-
 •  €10.000,-
 •  PIN €  5.000,-
 •  €  5.000,-
 •  €  1.000,-
 •  € 1.500,-
 •  € 5.000,-

Samenleving Kop van Noord-Holland

 •  € 501,20
 •  € 1.500,-
 •  € 500,-
 •  € 500,-
 •  € 2.000,-
 •  € 554,70
 •  

Bedrijfsleven

Drie bedrijven sponsoren ons samen voor € 4.250,-

 •  

 

Drie leveranciers sponsoren ons samen voor € 3.750,-


 

Daarnaast schonken ons voor een bedrag van samen € 12.500,-


 

De Helderse Ondernemers Verenigingen namens de

 

hebben toegezegd samen te werken ter verwerving van materialen en inventaris. Inmiddels kunnen we voor een bedrag van €67.000,- van onze begroting afschrijven vanwege kortingen en gratis goederen en diensten.

 

 Dit zijn de bedrijven die in natura, door extra kortingen of gratis goederen en diensten bijdragen:

 •  
 •  
 • HBBC beddenspeciaalzaak
 •  

De fondsenwervingscampagne heeft tot op heden tot een dekking van 92,6% geleid. Voor de laatste 7,4% hebben we uw hulp nodig! Bel ons en ondersteun ons!

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over onze campagne Verder komen, méér doen?

Like dan onze Facebookpagina. Like ons op Facebook

 

                                                                                                                                        

Publicaties project Verder komen, méér doen!

Portretten van onze cliënten

In het Noord-Hollands Dagblad is in oktober en november van 2015 de serie Onder Dak gepubliceerd. Hierin verschenen o.a. mooie portretten van onze cliënten. 

 

 • Verder komen, méér doen! Ondernemers doen jullie mee?
  "Ondernemers weten als geen ander hoe je je niet door tegenslagen uit het veld moet laten slaan. Er is altijd weer een kans voor iedereen die aan wil pakken." 
  HOV Magazine is het blad van de Helderse Ondernemersvereniging. In editie 13, jaargang 2015 verscheen een interview met Diana Vernooij, locatiemanager Kop van Noord-Holland.