Het begin

In de jaren '70 bestond er geen opvang zoals we die nu kennen. In Alkmaar zat Stichting Onderdak in Het Heem en in Hoorn zat het Opvangcentrum in De Scheerder. Hier waren slaapplekken voor dak- en thuislozen.

Dit bleef jarenlang los van elkaar bestaan en ze werden steeds groter. In 2000 is er besloten de twee organisaties samen te voegen, Stichting Onderdak en Het opvangcentrum werden samen De Nieuwe Organisatie, ookwel De Noord-Hollandse Opvang genoemd: DNO.

Vanaf 2005 werd er steeds meer elkaar toegewerkt en kregen ze hetzelfde beleid. 

In 2011 kwam de Stichting Dak- en Thuislozen Opvang (SDTO) uit Den Helder er ook bij. Doordat het nu een groot bedrijf was, was het van belang om meer te professionaliseren. DNO kreeg een nieuwe naam: dnoDoen. 

In 2015 is dnoDoen zelf een begeleid wonen project gestart in Zaanstad. Ook Zaanstad is aan het uitbereiden, naast begeleid wonen bieden we ook ambulante begeleiding aan.

 

Aanpak

Ook de aanpak van dnoDoen naar de cliënten toe werd anders. In de jaren '80 was het vooral een intramurale opvang. Het systeem werkte hospitaliserend, er werd van alles voor ze gedaan maar de mensen werden niet geholpen om verder te komen. Vanaf 2004 kwam de focus meer de liggen op de zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Het begon met het 8 Fasen Model. Dit model van Petra van Leeuwen is mensgericht en niet probleemgericht.

Bij dnoDoen lopen we voorop in nieuwe ontwikkelingen en hoge kwaliteit van de begeleiding. Vanaf 2010 zijn we aangesloten bij de Academische werkplaats Impuls, dit is een onderdeel van het RadboudUMC Nijmegen. In de Academische Werkplaats Impuls (AW Impuls) werken praktijk en wetenschap samen aan kennisontwikkeling en innovatie van de maatschappelijke zorg. Hierdoor zijn we in 2012 begonnen met de Krachtwerk Methodiek ontwikkeld door Judith Wolf. Krachtwerk ondersteunt het eigen proces van herstel van mensen in de richting van een door henzelf gewenste kwaliteit van leven waarbij zij, net als iedere burger, in de samenleving mogen meedoen, erbij horen, ertoe doen en mogen zijn wie ze zijn.

Daarnaast is er veel meer aandacht voor kinderen in de opvang. Voor 2000 werden er al ouders met kinderen opgevangen maar de hulp was voornamelijk gericht op de begeleiding van de ouder. Vanaf 2000 werd er ook steeds meer gefocust op het begeleiden van een kind, niet alleen jonge kinderen maar ook oudere kinderen/ jong volwassenen. 

In ons meerjarenbeleidsplan is te lezen dat we gericht zijn op een nieuwe manier van opvangen, namelijk: Opvangen doe je thuis! Zo zijn we in Alkmaar gestart met Housing First en hebben we op dit moment 22 Housing First woningen in de regio. In de regio Zaanstad en West-Friesland zijn we een samenwerking gestart met Leviaan en het Leger des Heils.

Sinds een aantal jaren werken we met ervaringsdeskundigen. Uit verschillende onderzoeken in gebleken dat een ervaringsdeskundige de cliënten beter begrijpt en ze daarom ook beter kunnen ondersteunen.