Voorzieningen Alkmaar

In Alkmaar biedt dnoDoen verschillende accommodaties aan. Hieronder lees je welke voorzieningen we hebben. 

Wij bieden de volgende vormen van begeleid wonen:

Trainingshuis Alkmaar

Het Trainingshuis in Alkmaar biedt begeleiding aan mensen die door verschillende omstandigheden tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen. De reden van het niet zelfstandig kunnen wonen kan te maken hebben met psychosociale problematiek van de cliënt en met het ontbreken van de vaardigheden of motivatie. Daarnaast kampen cliënten dikwijls met problemen op het gebied van verslaving, psychiatrie en/of verstandelijke beperking of een combinatie hiervan. Een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor de cliënt is een belangrijk streven in de begeleiding.

Bij het Trainingshuis ligt de nadruk op het ontwikkelen, vergroten en behouden van vaardigheden. Het Trainingshuis wordt ingezet wanneer de vaardigheden die noodzakelijk zijn om zelfstandig te wonen nog aangeleerd moeten worden, hierbij valt te denken aan vaardigheden als: boodschappen doen, schoonmaken, koken en dergelijke.

Bij het Trainingshuis werk je aan de basisvaardigheden voor zelfstandig wonen en leven. Het streven is om de begeleiding niet langer te laten duren dan noodzakelijk en doorstroom naar een meer zelfstandige plek zo snel mogelijk in te zetten.

Wanneer je woont in het Trainingshuis betaal je een eigen bijdrage. De gemeente bepaalt de hoogte van deze eigen bijdrage en dnoDoen int het bedrag.

In een woning verblijven meerdere cliënten of een gezin. De woningen zijn voorzien van een eigen slaapruimte. De douche, keuken en toilet worden gedeeld met de overige cliënten die ook in de woning verblijven.

Aanmelden
Aanmelden kan bij de Centrale Toegang Alkmaar 
De aanmelding gebeurt op initiatief van de betrokkene zelf, familie, vrienden of via een hulpverlenende instantie.

Beschermd wonen

Beschermd Wonen is bedoeld voor mensen die vanwege psychische of psychosociale problematiek er (tijdelijk) niet in slagen om zelfstandig te wonen. Beschermd Wonen biedt een plek waar dagelijkse ondersteuning aanwezig is die zich richt op het stabiliseren van de situatie, het voorkomen van een terugval, het aanleren van vaardigheden en biedt praktische ondersteuning.

De begeleiding is erg intensief en ondersteunend van aard. Het verblijf duurt maximaal 3 jaar. Het doel is om zelfstandig te kunnen wonen en doorstromen naar een eigen woning.

Nazorg kan geboden worden door een beschermd thuis indicatie of een ambulant traject. Om voor Beschermd Wonen in aanmerking te komen moet er vanuit de gemeente een beschermd wonen indicatie zijn afgegeven.

Aanmelden
Als je in aanmerking wilt komen voor Beschermd Wonen, neem dan contact op met jouw huidige of laatst bekende hulpverlener. Deze hulpverlener kan een indicatie aanvragen en jou bij ons aanmelden. Een indicatie is noodzakelijk. Aanmelden gaat via de Centrale Toegang Alkmaar 

Wonen in de Wijk

Wonen in de Wijk is bedoeld voor personen die vanwege verschillende omstandigheden er tijdelijk niet in slagen om zelfstandig te wonen.

Voor tijdelijke opvang hebben wij een aantal woningen ingericht. Woningen met een eigen kamer en met gebruik van een gezamenlijke keuken en sanitaire voorzieningen.

Woonbegeleiding in de Wijk bieden wij aan als vervolg op het Trainingshuis of als een opzichzelfstaand traject. De begeleiding duurt korter en is minder intensief dan in het Trainingshuis. Wonen in de Wijk duurt maximaal een jaar. 

Jouw woonbegeleider komt elke week langs en begeleidt je om jouw doelen en plannen te realiseren. Daarnaast krijg je bezoek van een trajectbegeleider die samen met jou kijkt of het plan dat jullie hebben opgesteld werkt of dat het plan gewijzigd moet worden. Bij Wonen in de Wijk gaan wij er vanuit dat je woonvaardigheden zoals koken, wassen en boodschappen doen al bezit. De begeleiding is gericht op het versterken van jouw eigen vaardigheden. Ook bekijken wij hoe je door jouw persoonlijk netwerk geholpen kunt worden. Het uiteindelijke doel is dat je weer volledig zelfstandig kunt wonen. 

Voor wie?
Wonen in de Wijk is er voor je als je geregistreerd staat in Noord-Holland Noord en dak- en/of thuisloos bent of dit dreigt te worden.

Aanmelden
Aanmelden bij de Centrale Toegang Alkmaar 
De aanmelding gebeurt op initiatief van de betrokkene zelf, familie, vrienden of via een hulpverlenende instantie.

Tijdelijk Thuis (vanaf begin 2025)

Tijdelijk Thuis Alkmaar biedt begeleiding aan mensen die door verschillende omstandigheden tijdelijk niet geheel zelfstandig kunnen wonen. De reden van het niet geheel zelfstandig kunnen wonen kan te maken hebben met psychosociale problematiek van de cliënt en met het ontbreken van de vaardigheden. De nieuwe voorziening voorziet in de eerste behoefte van een eigen plek.

De toekomstige bewoners huren een studio met een eigen voordeur. De studio bestaat uit een woongedeelte, keukenblok, slaapgedeelte, douche/toilet. Een mooie eerste stap richting herstel, rust en veiligheid. 

De nieuwe bewoners van Tijdelijk Thuis kennen een grote mate van zelfstandigheid en zijn gemotiveerd om (met lichte hulp) een eigen woon- en leefsituatie te creëren en te onderhouden. Zij zullen veelal werk of dagbesteding hebben en in staat zijn om samen te leven met buren en de buurt.

Het is op dit moment nog niet mogelijk om je aan te melden voor Tijdelijk Thuis.