Missie en visie van dnoDoen

Onze missie

Wij bieden mensen met complexe problemen en die dakloos zijn of dreigen te raken een veilig thuis, middels opvang, begeleiding en woonondersteuning. Zo kort mogelijk en zo lang als nodig, waarbij de eigen kracht en zelfredzaamheid van mensen wordt gestimuleerd. 

Dakloos word je niet van de een op de andere dag. Iedereen die bij ons komt heeft zijn of haar eigen unieke verhaal. Velen van hen hebben een bewogen jeugd achter de rug met de pech dat ze in een destructieve omgeving zijn opgegroeid. Dit heeft hun vrije ontwikkeling beperkt en dat doet het nog steeds als zij nog onverwerkte pijn voelen. Velen van hen hebben financiële stress, een geschiedenis van armoede, hebben lange tijd op straat geleefd en bovendien zijn zij langdurig in de zorg geweest bij hulpverleningsinstanties waarin geen aansluiting is gevonden. 

 

Onze visie

Onze droom is het opheffen van dakloosheid.

De groep kwetsbare burgers groeit. dnoDoen blijft met haar deskundigheid opdrachtgevers ondersteunen in waar we echt goed in zijn. Onze expertise groeit en mede daardoor weten we dakloosheid zoveel mogelijk te voorkomen en burgers duurzaam te begeleiden naar structurele huisvesting.
Niemand hoort op straat. Onze cliënten zijn onze drijfveer. In hun kwetsbaarheid schuilt ook hun kracht. Wij hebben een rotsvast vertrouwen in de kracht en het herstelvermogen van onze cliënten. 
Het herstel verloopt voor iedereen anders, langs een eigen weg met een eigen tempo. Herwinnen van stabiliteit is ook herstel. Het gevoel van zelfregie is voor iedereen belangrijk. Wij sluiten aan bij de krachten en dromen van de cliënt, want die maken herstel mogelijk en betekenisvol. 

 

Onze kernwaarden

We zijn duidelijk. DnoDoen werkt altijd met een duidelijk doel voor ogen en aan de hand van bewezen methoden. We maken afspraken over wat we willen bereiken en hoe. Over wat we wel en wat we niet doen. Die afspraken komen we na. Anderen weten wat ze van ons mogen verwachten. We weten wat anderen van ons verwachten en spelen daar zo goed mogelijk op in.

We willen verder komen. Bij DnoDoen geloven we dat ieder mens zich kan en wil verbeteren. We helpen de ander om verder te komen en om nog meer uit zichzelf te halen. Ook zijn wij zelf bereid te veranderen en te groeien. Waar nodig verleggen we grenzen. We wachten niet af, maar nemen onze verantwoordelijkheid. Zijn er nieuwe vragen, dan zoeken we actief naar oplossingen. We zijn deskundig en professioneel en onderhouden onze kennis goed.

We zijn enthousiast. We tonen lef, zijn zichtbaar en echt. Wij zijn oprecht begaan met hen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. We voelen passie en trots voor ons werk en stralen dat uit. DnoDoen investeert in goede relaties met cliënten, familie, collega's en samenwerkingspartners, maar altijd binnen professionele grenzen. We komen met ideeën hoe het anders of beter kan. We helpen elkaar, maar durven ook zelf om hulp te vragen. 

We zijn klantgericht. We zijn vriendelijk en hartelijk. Bij DnoDoen stellen we de ander op zijn gemak, nemen de tijd om te luisteren en vragen als het nodig is door. Ieder mens is uniek. We bieden dus zorg op maat. Een antwoord kan nieuwe vragen oproepen. Daar spelen we attent op in. We tonen respect voor de ander. Voor zijn persoon, leven en privacy. We laten mensen in hun waarde, zijn eerlijk en rechtvaardig. Onze hulp is laagdrempelig en goed bereikbaar.