Voorzieningen Hoorn

In Hoorn biedt dnoDoen verschillende accommodaties aan. Hieronder lees je welke voorzieningen we hebben. 

Trainingshuis Hoorn

Het trainingshuis in Hoorn biedt begeleiding aan mensen die door verschillende omstandigheden tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen. De reden van het niet zelfstandig kunnen wonen kan te maken hebben met psychosociale problematiek van de cliënt en met het ontbreken van de vaardigheden of motivatie. Daarnaast kampen cliënten dikwijls met problemen op het gebied van verslaving, psychiatrie en/of verstandelijke beperking of een combinatie hiervan. Een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor de cliënt is een belangrijk streven in de begeleiding.

Bij het trainingshuis ligt de nadruk op het ontwikkelen, vergroten en behouden van vaardigheden. Het trainingshuis wordt ingezet wanneer de vaardigheden die noodzakelijk zijn om zelfstandig te wonen nog aangeleerd moeten worden, hierbij valt te denken aan vaardigheden als: boodschappen doen, schoonmaken, koken en dergelijke.

In het trainingshuis werk je aan de basisvaardigheden voor zelfstandig wonen en leven. Het streven is om de begeleiding niet langer te laten duren dan noodzakelijk en doorstroom naar een meer zelfstandige plek zo snel mogelijk in te zetten.

Wanneer je woont in het trainingshuis betaal je een eigen bijdrage. De gemeente bepaalt de hoogte van deze eigen bijdrage.

In een woning verblijven meerdere cliënten of gezinnen. De woningen zijn voorzien van een eigen slaapruimte.

De douche, keuken en toilet worden gedeeld met de andere cliënten die ook in de woning verblijven.

Aanmelden
De aanmelding gebeurt op initiatief van de betrokkene zelf, familie, vrienden of via een hulpverlenende instantie. 

Aanmelden gaat via de Regionale Toegang West Friesland.

Wonen in de Wijk

Wonen in de Wijk is bedoeld voor personen die vanwege psychische problematiek er niet in slagen om zelfstandig te wonen.

Bij dnoDoen werken we vanuit de Krachtwerk methode, waarbij de visie is de eigen kracht en zelfredzaamheid van de cliënt te versterken met sociale netwerk van familie, vrienden en kennissen.

Voor tijdelijke opvang hebben wij een aantal woningen ingericht. Woningen met een eigen kamer en met gebruik van een gezamenlijke keuken en sanitaire voorzieningen.

Woonbegeleiding in de Wijk bieden wij aan als vervolg op het Trainingshuis of als een op zichzelf staand traject. De begeleiding duurt korter en is minder intensief dan in het Trainingshuis. Wonen in de wijk duurt maximaal een jaar. 

Jouw woonbegeleider komt elke week langs en begeleid je om jouw doelen en plannen te realiseren. Daarnaast krijg je bezoek van een trajectbegeleider die samen met jou kijkt of het plan dat jullie hebben opgesteld werkt of dat het plan gewijzigd moet worden. Bij Wonen in de Wijk gaan wij er vanuit dat je woonvaardigheden zoals koken, wassen en boodschappen doen al bezit. De begeleiding is gericht op het versterken van jouw eigen vaardigheden, zoals die in het begeleidingsplan staan. Ook bekijken wij hoe je door jouw persoonlijk netwerk geholpen kunt worden. Het uiteindelijke doel is dat je weer volledig zelfstandig kunt wonen. 

Aanmelden
De aanmelding gebeurt op initiatief van de betrokkene zelf, familie, vrienden of via een hulpverlenende instantie. 

Aanmelden gaat via de Regionale Toegang West Friesland.

Kamers met Kansen

Kamers met Kansen “De Nachtegaal”

Je hebt een doel, je wilt binnen een paar jaar zelfstandige leven en wonen. Op eigen benen staan, alles uit je talenten halen, je school afmaken, werk hebben dat bij je past. Een steuntje in de rug zou lekker zijn om je sprong naar zelfstandigheid te maken. En die hulp kun je krijgen in Hoorn!
In Kamers met Kansen “de Nachtegaal” is er volop aandacht voor hoe je wonen, werken en leren allemaal combineert. De begeleiding heeft, als je het hele traject doorloopt, drie doelen voor ogen. Stabiliseren, doorstromen en participeren.
Om de drie doelen te bereiken krijg je begeleiding van een coach en (extra) individuele hulpverlening waar dat nodig is.

Waar?
Kamers met Kansen “de Nachtegaal” is gevestigd in de wijk Kersenboogerd aan de Nachtegaal. Woningcorporatie Intermaris is eigenaar van het pand. Er zijn 24 mooie kamers. Iedere woning heeft een gemeenschappelijke woonkamer, keuken, een toilet en douche waar je gebruik van kunt maken. De gemeenschappelijke woonruimte is ingericht, je kamer kun je naar eigen wens inrichten met natuurlijk je eigen spullen.

Voor wie?
Kamers met Kansen “de Nachtegaal” is er voor iedereen tussen de 18 en 25 jaar die binnen maximaal twee jaar zelfstandig wilt wonen en leven maar die dat zelf nog niet helemaal voor elkaar kan krijgen en die het fijn vindt om begeleid te worden door een coach op het vlak van wonen, leren, werken en ontmoeten. Belangrijk is dat je erg gemotiveerd bent om er het allerbeste van te maken. Dat je je houdt aan de huisregels én de afspraken die worden gemaakt over je begeleiding. Bovendien zijn er voorwaarden waaraan je dient te voldoet om aan het project mee te kunnen doen.

Uitgebreide informatie over Kamers met Kansen "De Nachtegaal".

Aanmelden
Heb je interesse? Neem dan contact op met de Regionale Toegang West Friesland

Houvast

Houvast is er voor jongeren vanaf 18 tot en met 23 jaar met multiproblematiek en die niet terecht kunnen in de huidige woonvormen die West-Friesland te bieden heeft. Zij worden door hun multiple diagnoses en gedrag (in het verleden) bij de andere aanbieders geweigerd en/of hebben bij een of meer andere aanbieders een niet volledig traject doorlopen.

Bij Houvast worden de cliënten intensief begeleid. Hierin werkt dnoDoen nauw samen met het Leger des Heils, die ook een deel van de begeleiding uitvoert. In noodsituaties wordt er buiten kantoortijden vanuit het Startpunt begeleiding ingezet. Cliënten worden begeleid door een begeleider die in het bezit is van een SKJ-registratie.

Aanmelden
Aanmelden gaat via de Regionale Toegang West Friesland.