Trajectbegeleiding

Wil je hulp van een trajectbegeleider?

Wanneer je een intakegesprek heb gehad bij de Centrale Toegang wordt je begeleid door een trajectbegeleider. Met de trajectbegeleider bespreek je samen jouw situatie en maken jullie een begeleidingsplan. Het doel is je te helpen weer zo zelfstandig mogelijk jouw leven te leiden. Ook kun je samen met de trajectbegeleider aan andere persoonlijke doelen werken. Denk hierbij aan opnieuw contact leggen met jouw ouders, omgaan met sombere gedachten, meedenken over en ondersteuning bij jouw carrièrewensen. Bij lange trajecten heb je vaak contact met de trajectbegeleider. Met haar of hem houdt je contact, ook als je overstapt van de ene opvangvorm naar de andere en te maken krijgt met verschillende woonbegeleiders.  

Aanmelding
Aanmelding gebeurt op eigen initiatief, door familie, vrienden of door een hulpverlenende instantie bij de centrale toegang in Alkmaar en Den Helder, via de Regionele Toegang in Hoorn en via de Sociale Wijkteams in Zaanstad.

Als een jongere voor langdurige trajectbegeleiding in aanmerking wil komen, is er mogelijk een wachtlijst. Jongeren met acute dakloosheid en zware problematiek gaan voor.