dnoDoen levert ieder jaar een jaarverslag af met als doel stakeholders en andere belanghebbenden te informeren over onze prestaties over het jaar 2023. Het verslag is conform opgemaakt volgens het model jaarverslag zorg. 

Middels dit jaarverslag 2023 willen wij aan alle subsidieverstrekkende gemeenten, andere financiers en andere belanghebbenden verantwoording afleggen over onze activiteiten en inzage geven in onze financiële informatie over het jaar 2023.

Het jaarverslag en de jaarrekening van 2023 lees je hier.

Hieronder het jaaroverzicht van 2023.