De dag voor de mensen die geen thuis hebben. Op 10 oktober a.s. geven we deze mensen een steuntje in de rug en staan we er met zijn allen nog extra bij stil.

De daklozen krijgen op 10 oktober extra aandacht om zo meer mogelijkheiden te krijgen om te participeren binnen de maatschappij. Dit wordt gedaan door mensen te informeren en goede lokale initiatieven te vieren en te stimuleren. Zelf kunt u de daklozen steunen door hen hulp te bieden. Stuur schone sokken, warme kleding of iets te eten naar onze locaties. Hiermee zult u op 10 oktober zeker het verschil maken. Zet deze dag dus maar alvast in uw agenda!

dnoDoen wil op deze dag extra haar ernstige zorgen uiten over de grote toename en situatie van dak- en thuisloze mensen in Alkmaar, Hoorn, Zaandam en Den Helder. De Covid-19 crisis heeft zichtbaar gemaakt hoezeer het hebben van een eigen veilig thuis een fundamentele basisbehoefte is. Ook heeft deze crisis zichtbaar gemaakt hoeveel dakloosheid er is in Alkmaar, Hoorn, Zaandam en Den Helder, terwijl de verwachting is dat deze alleen maar zal groeien als resultaat van de economische impact van deze gezondheidscrisis met daarbij ook de effecten van de huidige financiele crisis. Nu is het moment om met structurele en radicale oplossingen te komen om dakloosheid te voorkomen en uit te bannen. De basis daarvan is: een eigen thuis! Van daaruit kan eventuele andere ondersteuning worden geboden. Kortetermijnoplossingen gericht op het tijdelijk aanbieden van opvang kunnen een kortdurend positief effect hebben, maar zonder een radicaal andere aanpak gericht op duurzame verandering, zal de situatie alleen maar verergeren en blijven we achter de feiten aanlopen.

Wij van Stichting dnoDoen willen u als omwonenden en geinteresseerden de mogelijkheid geven om een blik te werpen op de leefomstandigheden waar talloze daklozen dagelijks mee te maken hebben. Wij zetten op 10 oktober a.s. bij alle locaties van dnoDoen dan ook de deuren open van 10:00 u - 14:00 u. Vanaf 10:30 u is er elk uur een rondleiding, zodat u een beter beeld krijgt, misschien iets meer begrip en inzicht in de noodzaak van onze opvanglocaties en het werk dat wij verrichten. Tevens verzorgen wij koffie, thee en een lekkernij.